𝐓𝐨𝐮𝐜𝐡 𝐨𝐟 𝐇𝐞𝐚𝐯𝐞𝐧 𝐂𝐨𝐧𝐜𝐞𝐩𝐭 𝐛𝐲 𝐕𝐨𝐚𝐧 𝐖𝐞𝐝𝐝𝐢𝐧𝐠

Tựa như những lời tỏ tình đầy lãng mạn trong bài hát cùng tên: "𝐴𝑙𝑙 𝐼 𝑤𝑎𝑛𝑡 𝑖𝑠 𝑡𝑜 𝑙𝑖𝑣𝑒 𝑤𝑖𝑡ℎ𝑖𝑛 𝑦𝑜𝑢𝑟 𝑙𝑜𝑣𝑒 𝐵𝑒 𝑢𝑛𝑑𝑜𝑛𝑒 𝑏𝑦 𝑤ℎ𝑜 𝑌𝑜𝑢 𝑎𝑟𝑒 𝑀𝑦 𝑑𝑒𝑠𝑖𝑟𝑒 𝑖𝑠 𝑡𝑜 𝑘𝑛𝑜𝑤 𝑌𝑜𝑢 𝑑𝑒𝑒𝑝𝑒𝑟 𝐿𝑜𝑟𝑑 𝐼 𝑙𝑜𝑣𝑒 𝑦𝑜𝑢 𝑠𝑜 𝐼 𝑎𝑚 [...]

Xem chi tiết...

💕 𝐂𝐫𝐲𝐬𝐭𝐚𝐥 𝐂𝐚𝐬𝐭𝐥𝐞 𝐂𝐨𝐧𝐜𝐞𝐩𝐭 𝐝𝐞𝐬𝐢𝐠𝐧𝐞𝐝 𝐛𝐲 𝐕𝐨𝐚𝐧 𝐖𝐞𝐝𝐝𝐢𝐧𝐠 💕

Tiếp tục là những hình ảnh đầy ngọt ngào, hạnh phúc trong lễ cưới của cặp đôi 𝑵𝒈𝒐̣𝒄 𝑴𝒊𝒏𝒉 – 𝑵𝒂𝒎 𝑺𝒐̛𝒏. Ngày hôm ấy, cô dâu Ngọc Minh như hóa thân thành nàng công chúa kiều diễm, kiêu sa [...]

Xem chi tiết...