VOAN WEDDING PLANNER

1.VOAN wedding

Dịch vụ tổ chức và trang trí tiệc cưới cao cấp.

VOAN wedding hân hạnh mang đến dịch vụ Wedding Planner – tổ chức và trang trí tiệc cưới cao cấp.

VOAN Wedding được chia ra làm hai nhánh dịch vụ chính phù hợp với yêu cầu của mọi khách hàng. Chúng tôi có:

2.VOAN corporate

Dịch vụ trang trí và tổ chức sự kiện cao cấp dành cho doanh nghiệp.

3.VOAN kids

Dịch vụ tổ chức và trang trí tiệc cao cấp cho bé.

4.VOAN Trung tâm tiệcc ccưới

Dịch vụ thiết kế sáng tạo và thi công không gian tổ chức sự kiện.

Thiết kế thi công trung tâm tiệc cưới trọn gói