LÊ SƠN TÙNG

CEO

 

PHẠM NGỌC DIỆU KHÁNH

Creative Director

 

DƯƠNG MINH QUANG

Purchasing Manager

 

MAI THỊ XUYẾN

Accountant

 

HÀ THỊ HUYỀN TRANG

Graphic designer