LÊ SƠN TÙNG

CEO

 

PHẠM NGỌC DIỆU KHÁNH

Creative Director

 

DƯƠNG MINH QUANG

Purchasing Manager

 

MAI THỊ XUYẾN

Accountant

 

VŨ VĂN TIẾN

Handmade Artists

 

NGUYỄN DANH DƯƠNG

Technical Manager

 

DƯƠNG KIỀU DUYÊN

Graphic Designer

 

HOÀNG ANH THƯ

Event Manager

 

NGUYỄN QUÝ LONG

Event Executive

 

NGUYỄN DANH HOÀN

Event Executive

 

HÀ THỊ HUYỀN TRANG

Graphic designer