LÊ SƠN TÙNG

CEO

 

PHẠM NGỌC DIỆU KHÁNH

Creative Director

 

DƯƠNG MINH QUANG

Purchasing Manager

 

MAI THỊ XUYẾN

Accountant

 

VŨ VĂN TIẾN

Event Manager

 

NGUYỄN DANH DƯƠNG

Event Executive

 

DƯƠNG KIỀU DUYÊN

Graphic Designer

 

PHẠM XUÂN HIẾU

Event Manager

 

VŨ NAM MY

Graphic designer

 

HOÀNG ANH THƯ

Event executive