VOAN WEDDING PLANNER

1.VOAN wedding

Dịch vụ tổ chức và trang trí tiệc cưới cao cấp.

VOAN basic

Dịch vụ trang trí tiệc phổ thông.

VOAN signature

Dịch vụ trang trí tiệc cao cấp theo yêu cầu.

2.VOAN corporate

Dịch vụ trang trí và tổ chức sự kiện cao cấp dành cho doanh nghiệp.

3.VOAN kids

Dịch vụ tổ chức và trang trí tiệc cao cấp cho bé.

4.VOAN creative

Dịch vụ thiết kế sáng tạo và thi công không gian tổ chức sự kiện.