THE RUSTIC CONCEPT

Những cuộc điện thoại liên tục tới planner để hỏi về tiến độ chuẩn bị khiến VOAN hiểu rằng các bạn mong đợi đến thế nào về đám cưới. Và chúng tôi đã ko làm 2 bạn thất vọng. [...]

Xem chi tiết...